Snarvei til hovedinnholdet

Har landet etter 35 år i lufta

I 2018 la Karl Morten Rosenlund livet som pilot bak seg og flyttet hjem til Sandefjord. Nå er han rektor på Pilot Flight Academy og gleder seg over å se unge studenter ta fatt på en karriere som pilot.

– Når jeg møter nye studenter forsøker jeg på best mulig måte å beskrive hva de er i ferd med å begi seg ut på, sier Karl Morten.
Selv om man aldri kan forberede studentene helt på hva de møter når de skal jobbe i flybransjen, har den tidligere kapteinen mange tips som kan være verdt å få med seg.

Krevende studium

At pilotstudiet er krevende bør ikke komme som en overraskelse på noen. Det er viktig å være «skrudd på» fra dag en.

– Flere av våre studenter kommer tilbake til studentlivet etter å ha hatt ett «friår» eller to og studieteknikken har gått litt inn i «standby mode». Men også mange av de som kommer til oss direkte fra andre skoler opplever det samme. Den første tiden ved PFA er beintøff. For de aller fleste er flere av teorifagene ukjente, og det er mye stoff som skal absorberes på veldig kort tid, sier Karl Morten.

Jo bedre forberedt du stiller – med grunnleggende realfagskompetanse særlig – jo raskere kommer du inn i studiene og evner å følge progresjonen. De som kommer litt skjevt ut fra «hoppkanten» bruker tid på å komme seg ajour.

– Etter hvert som studentene opparbeider seg gode rutiner og legger fag og eksamener bak seg går ting lettere. Fagene bygger på hverandre og henger til en viss grad sammen, betrygger skolesjefen.

Nærbilde av Karl Morten på kontoret på rullebanen i bakgrunnen

Teori etterfulgt av flyving

Studieløpet ved Pilot Flight Academy er lagt opp slik at studentene begynner med åtte måneder teori. Etter dette venter en flyperiode som inkluderer ca. 220 timer i fly- og simulator, før man må bestå en praktisk ferdighetsprøve som gjennomføres av Luftfartstilsynet.

– Flyperioden krever mye forberedelser, men i denne fasen er det noe bedre tid til forberedelse og studentene har etablert gode studierutiner samt at grunnleggende teori er på plass, forklarer Karl Morten.

Når studentene er gjennom pilotutdanningen venter utfordrende intervjuer til spennende jobber. Karl Morten Rosenlund har vært gjennom mange intervjuer i flere selskaper og har nyttige tips også til nyutdannede piloter.

– Tradisjonelt sett er et intervju for et flyselskap preget av mye «lua i hånda» tilnærming – tidligere OG nå. Når du skal på jobbintervju, så er det viktig å være deg selv og ikke forsøke for hardt. Man må selvfølgelig være faglig kvalifisert og forberedt, sier han.

Et intervju for en jobb som trafikkflyger kan fort bli en muntlig ATP eksamen og ofte vil man måtte gjøre en tur i simulator. Den praktiske prøven er gjerne som en regulær «proficiency check/PC» som alle piloter må gjøre én gang i året.

– Om den praktiske prøven skal gjøres på en flytype en ikke kjenner til vil det selvfølgelig være nyttig å gjøre seg kjent med typen, men det kan ikke forventes at en kan alt om flytypen prøven gjennomføres på.

Et jobbmarked i endring

På kort tid har markedet for piloter forandret seg drastisk. Tidligere tok man den første jobben man fikk tilbud om, nå er det den kvalifiserte søkeren som sitter i førersetet. Er man heldig, kan man måtte velge arbeidsgiver.

– Du må forsøke å tenke deg hvor du ønsker å være om 10 år. Svaret på dette vil være til hjelp i valget av første arbeidsgiver. Om du ønsker å flytte ut i verden og fly store fly til fjerne destinasjoner må du ha erfaring fra operasjon med mellomstore «jet-fly» – som Airbus A320 eller Boeing B-737. Om svaret er at du ønsker å flytte tilbake til hjemstedet hvor familien er fra bør du kanskje legge vekt på andre ting, sier Karl Morten.

Flybransjen består ikke bare av store ruteflyselskaper, selv om det er mange som forbinder bransjen med det. Det er attraktivt å være pilot på business jets, men der merkes også en eventuell nedgang i økonomien først.

– Denne delen av bransjen har tradisjonelt tiltrukket seg styrmenn (og selvfølgelig -kvinner) som har behov for å samle timer. På den andre siden har gjerne kapteinene vært i et flyselskap og gjort seg ferdig med en «airline»-karriere.

Pilotmangel i mange år fremover

Både Airbus og Boeing spår en voldsom pilotmangel i årene som kommer. Ifølge prognoser fra de to flyprodusentene vil det være behov for 790 000 nye piloter frem til 2037. Dette vil blant annet si 7 900 nye piloter hvert eneste år bare i Europa.

– Vi merker allerede at flyselskapene mangler piloter, og flere selskaper tar kontakt med oss for mulige samarbeid. Et samarbeid med Widerøe er allerede på plass, og flere vil komme, forteller Karl Morten Rosenlund.

Tidligere var det nærmest umulig for yngre piloter å gjøre karriere og etablere familie. Nå er det i ferd med å bli en langt mer familievennlig jobb med langsiktighet og bedre rotasjonsordninger.

Som et siste tips presiserer Karl Morten viktigheten av å oppføre seg på en god måte:
– «Bottom line» – bær uniformen korrekt – oppfør deg skikkelig – still forberedt. I det lange løp vil dette gjøre livet så mye enklere. Lykke til!

Kollasj med tre bilder fra kaptein Rosenlunds karriere som pilot

 

På lik linje med Karl Morten er en hel generasjon med piloter er i ferd med å avslutte en aktiv yrkeskarriere.
Har du lyst til å overta spakene?

Prøv deg på vår opptaksprøve!
Les mer om opptaksprøven her.

Forrige
Neste