Snarvei til hovedinnholdet

PRIS OG FINANSIERING

Studieutgifter

Total pris på studiet er fra 30.04.2022 kr 1 050 000, hvorav kr 30 000 betales ved bestått opptaksprøve og påmelding. Semesteravgiftene fordeles og betales før hvert semester. Ved avbrutt studie betaler man ikke for semester man ikke har startet på.

Studentene mottar uniform, iPad med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flyleksjoner. Eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse kommer i tillegg og koster ca kr 50 000.

Studentene må selv dekke reiseforsikring, kostnader ifm. visumsøknad o.l., mens reisekostnader tur – retur USA samt bokostnader i USA dekkes av skolen.

Studenter som overgår vektbegrensningene på 90 kg til skolens Cessna 152 og/-eller er over 188 cm, må selv dekke mellomlegget på ca kr 25 000 for å kunne fly med skolens Cessna 172.
Øvrige studenter vil også få tilbud om frivillig oppgradering til Cessna 172.

Støtte fra Lånekassen

Pilot Flight Academy tilbyr en godkjent fagskoleutdanning som gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen. For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge får pilotstudenter et ekstralån. Alminnelig studielån (basisstøtte) som skal dekke bo- og levekostnader gjennom studietiden utgjør ca kr 255 000 over de to årene. Ved bestått studie blir 40% av dette gjort om til stipend. Lån til skolepenger utgjør totalt ca kr 903 000.

*Tallene er beregnet ut fra normale justeringer av Lånekassens satser.

Egenfinansiering

I tillegg til støtten studentene får fra Lånekassen vil de trenge en egenkapital på kr. 200 000.
Ved påmelding til studiet betaler man en påmeldingsavgift på kr 30 000 og resten av egenfinansieringen fordeles på semestrene.