Snarvei til hovedinnholdet

PRIS OG FINANSIERING

Studieutgifter

Total pris på studiet er 970 000 kr, hvorav 30 000 kr betales ved bestått opptaksprøve og påmelding. Semesteravgiftene fordeles og betales før hvert semester. Ved avbrutt studie betaler man ikke for semester man ikke har startet på.
Studentene mottar uniform, iPad med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flyleksjoner. Eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse kommer i tillegg og koster ca 40 000 kr.

Illustrasjonen under viser en oversikt over studieutgiftene.

Støtte fra Lånekassen

Pilot Flight Academy tilbyr en godkjent fagskoleutdanning som gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen. For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge får pilotstudenter et ekstralån. Alminnelig studielån (basisstøtte) som skal dekke bo-og levekostnader gjennom studietiden utgjør ca 244 000 over de to årene. Ved bestått studie blir 40% av dette gjort om til stipend. Lån til skolepenger utgjør totalt ca 864 000 kroner.

Illustrasjonen under viser hvor mye du kan motta i støtte fra Lånekassen.

Egenfinansiering

For å betale for studiet vil man trenge ca 145 000 kr i egenfinansiering. Ved påmelding til studiet betaler man en påmeldingsavgift på 30 000 kroner og resten av egenfinansieringen fordeles på semesteravgiftene.

Illustrasjonen under viser et eksempel på hva studiet koster og hvordan man kan finansiere utdanningen.

*Tallene er beregnet ut fra normale justeringer av Lånekassens satser.