Snarvei til hovedinnholdet

FAQ

FAQ opptakskriterier

Hvordan blir jeg pilot?

For å bli pilotstudent hos Pilot Flight Academy må du bestå en opptaksprøve. Utdanningen krever motivasjon og engasjement og etter to år vil du ha det internasjonale pilotsertifikatet du trenger for å starte en karriere som flyger i et flyselskap.
Les mer om kriterier og opptak her.

Hvor lang er utdanningen for å bli pilot?

Hos oss er du ferdig utdannet pilot i løpet av 2 år.

Jeg har migrene/dysleksi/ADHD, kan jeg bli pilot?

Vi anbefaler deg å kontakte Flymedisinsk Institutt ved Blindern for å få et nøyaktig svar på din diagnose.

Hvor gammel må jeg være for å kunne bli pilot?

Du være mellom 18 og 33 år ved studiestart for å kunne studere til å bli pilot. Hvis du er 33 år nå, og vil være 34 når pilotstudiet starter opp, er du dessverre for gammel.

Hva er snittet for å komme inn på pilotstudiet?

Det er ingen karaktersnitt for å studere til pilot hos oss, men du må bestå vår opptaksprøve.

Hvilke type valgfag bør man ha på videregående for å bli pilot?

Det er ingen krav til hvilke fag man må ha på videregående for å søke opptak hos oss, men det er en fordel at man har kjennskap til grunnleggende matematikk og fysikk, samt være stødig i engelsk.

Må man kunne matte og fysikk for å bli pilot?

Det er en stor fordel med grunnleggende realfagskompetanse når du skal bli pilot, men det er ikke krav til matte eller fysikk på videregående for å begynne på vår pilotutdanning.

FAQ Opptaksprosess

Kan jeg kun ta opptaksprøvene en gang? Hva om jeg stryker?

Du får ett forsøk, som er gyldig i ett år. Deretter kan du prøve på nytt.

Hvilke resultater kreves for å bestå opptaksprøvene?

Ditt resultat vil avhenge av alle testene i opptaksprøven sett i sammenheng.

FAQ pris/kostnad

Hvor mye koster det å bli pilot?

Totalprisen for pilotutdanningen ved Pilot Flight Academy er NOK 1 050 000,-. I tillegg kommer ca NOK 40.000,- i avgifter til Luftfartstilsynet og medisinsk undersøkelse.

Er bo- og levekostnader inkludert i de 1 050 000,-?

Nei, det vil komme i tillegg. Du velger selv hvordan du bor under studiene, og kostnadene vil derfor variere. Vi tilbyr leie av våre studentboliger på Campus fra 5700,- per måned, inkludert strøm og kommunale avgifter.

Hvor mye må jeg ha i egenkapital for å begynne på pilotutdanning?

Hvis du bruker støtten fra Lånekassen til å dekke alle semesteravgifter og utgiftene nevnt over, trenger du egenkapital til å dekke bo- og levekostnader under studiene.

FAQ studie

Hvilke fag har man gjennom pilotstudiet?

Du kan lese om de 13 fagene vi underviser i på https://pilot.no/teorifag/

Hva skal til for å bli pilot?

For å bli pilot er det først og fremst viktig med god motivasjon, innats og holdninger.

Er det mulig å jobbe mens jeg tar pilotutdanning?

Vi anbefaler ikke å jobbe ved siden av studiene, da den toårige fulltidsutdannelsen er svært krevende. Trenger du ekstra penger mens du studerer anbefaler vi at du har disse tilgjengelig før du starter på utdanningen.

FAQ karriere

Er jeg garantert jobb etter fullført utdanning?

Du er aldri garantert jobb etter en utdanning, det vil avhenge av egen innsats og resultater. Vi ser nå at jobbmarkedet for nyutdannede piloter er i sterk vekst, og at det skal ansettes svært mange i årene fremover, så nå er absolutt tiden inne for å ta en pilotutdanning! Flyselskap må i dag sette fly på bakken og kansellere avganger på grunn av manglende tilgjengelige piloter, så selskapene skal gjøre store ansettelser i tiden som kommer. Bare i Skandinavia skal det ansettes flere hundre piloter hvert år fremover.

Må jeg samle flytimer etter endt utdanning eller kan jeg få jobb i flyselskap?

Etter endt utdanning hos oss vil du ligge på ca. 230 flytimer inkl. simulatortrening. Dette kvalifiserer til å søke jobb hos de fleste flyselskaper i Afrika, Asia og Europa.

Hvor mye tjener en pilot?

Hvor mye du tjener når du får jobb etter endt utdanning vil avhenge av hvor du blir ansatt. Startlønn som styrmann i mange selskaper i Norge og Europa ligger på ca. 500 000 NOK. Er du villig til å flytte til eksempelvis Asia for å jobbe kan du tjene mer. Etterhvert som du jobber deg opp til kaptein vil lønnen øke.