Snarvei til hovedinnholdet

OPPTAK

Å være Pilot innebærer stort ansvar. Pilot Flight Academy stiller derfor noen viktige krav til alle nye studenter.

Opptakskrav

• Fullført videregående utdanning (studiekompetanse), ha bestått fagprøve eller ha fylt 23 år*
• Være mellom 18 og 33 år ved studiestart
• Være mellom 150 og 200 cm høy**
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha gyldig Flymedisinsk legeattest klasse 1 før oppstart av studiet

* Dersom søker ikke har fullført videregående utdanning/har studiekompetanse, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Skolens opptaksprøve er godkjent som realkompetansevurdering.

** Hvis du er mellom 150-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være berettiget til å kunne anskaffe dette. Mer informasjon kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

Opptaksprøve

Opptaksprøven er nettbasert. Den tar rundt to timer å gjennomføre, og det er mulighet for pause mellom sekvensene. Opptaksprøven er utviklet for å kartlegge søkernes motivasjon, modenhet og egnethet til å kunne gjennomføre en pilotutdanning.

Søkerne blir testet i følgende emner:
Matematikk, logisk resonnering, monitoreringsevne, simultankapasitet, reaksjonsevne etc. Det vil også være en engelsk-test, samt en liten video presentasjon. Du finner eksempler på testene på websiden til vår leverandør: https://assessment.aon.com/en-us/prepare-your-assessment#s6

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Admission handbook her.

Gjennomføring og kostnad

Ved å kontakte oss, og deretter innbetale 500 kr, får du tilgang til en lisenskode som du bruker for å logge deg inn og gjennomføre opptaksprøven.

 

Slik går du frem:

 

1. Fyll in skjema her
*Ved å sende inn skjema bekrefter du å oppfylle alle opptakskrav hos Pilot Flight Academy.2. Betal gebyr på 500 kroner i henhold til instruksjonene du får på epost. Om du ikke mottar noen epost kan du benytte QR-koden under og skrive din epostadresse i emnefeltet på Vipps.

3.  Bruk følgende håndbook til dine forberedelser.
4. Avlegg opptaksprøven innenfor 30 dager

Vi sender deg svar på opptaksprøven i løpet av tre arbeidsdager.

Søke om studieplass

Ved bestått opptaksprøve mottar du søknadspapirer fra flyskolen. Opptaksprøven er gyldig i ett år, men for å sikre studieplass må du sende innen søknad etter 14 dager
Når opptaksavgiften på 30.000 er betalt har du sikret deg studieplass og kan se frem til utdanning som Pilot.

NB. Om du stryker på opptaksprøven kan du avlegge ny opptaksprøve igjen etter ett år.

Øvrige krav før oppstart

Flymedisinsk unersøkelse

Skolen har et krav om norsk eller svensk EASA klasse 1 medisinsk sertifikat. Du kan booke time her:

• Norges Flymedisinske Senter – www.nfms.no

Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen får refundert alle beløper som er blitt betalt til skolen.

Politiattest

Det er ikke krav til fremleggelse av politiattest for å starte på pilotutdanningen ved PFA. Du må derimot legge frem politiattest for å få adgangskort til flyplassene når du senere søker jobb i et flyselskap.

Les mer om vandelsattest hos Luftfartstilsynet.

Rusmidler

Som kommersielt ansatt pilot må du regne med jevnlige tester for alkohol og andre rusmidler. Det samme kan forekomme under utdannelsen. Er du ruset på jobb risikerer du som pilot å miste jobben og flysertifikatet ditt, bøter, samt fengsel i inntil 2 år.