Snarvei til hovedinnholdet

OPPTAK

Opptakskriterier

• Fullført videregående utdanning (studiekompetanse), ha bestått fagprøve eller ha fylt 23 år*
• Være mellom 18 og 33 år ved studiestart
• Være mellom 150 og 200 cm høy**
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha gyldig Flymedisinsk legeattest klasse 1 før oppstart av studiet

* Dersom søker ikke har fullført videregående utdanning/har studiekompetanse, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Skolens opptaksprøve er godkjent som realkompetansevurdering.

** Hvis du er mellom 150-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være berettiget til å kunne anskaffe dette. Mer informasjon kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

Tilbud

Studenter som søker seg til Januar 2023 betaler du kun 15 000NOK i påmeldingsavgift, og får 30 000NOK i retur på første semesteravgiften.

Opptaksprøve

Opptaksprøven er nettbasert. Den tar rundt to timer å gjennomføre, og det er mulighet for pause mellom sekvensene. Opptaksprøven er utviklet for å kartlegge søkernes motivasjon, modenhet og egnethet til å kunne gjennomføre en pilotutdanning.

Søkerne blir testet i følgende emner:
Matematikk, logisk resonnering, monitoreringsevne, simultankapasitet, reaksjonsevne etc. Det vil også være en engelsk-test, samt en liten video presentasjon. Du finner eksempler på testene på websiden til vår leverandør: https://assessment.aon.com/en-us/prepare-your-assessment#s6

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Admission handbook her.

Gjennomføring og kostnad

Ved å kontakte oss, og deretter innbetale 500 kr, får du tilgang til en lisenskode som du bruker for å logge deg inn og gjennomføre opptaksprøven.
Slik går du frem:
• Fyll inn skjema under og klikk på «Send inn».*
*Ved å sende inn skjema bekrefter du å oppfylle alle opptakskriterier hos Pilot Flight Academy.Du vil da motta informasjon om hvordan du innbetaler gebyret på 500 kroner for opptaksprøve.
• Betal gebyret på 500 kroner (refunderes ikke)
• Motta lisenskode ved registrert betaling
• Bruk Admission Handbook til forberedelse
• Avlegg testen innenfor 30 dager

Pilot Flight Academy behandler personlig informasjon i henhold til personvernloven og Luftfartstilsynets gjeldende retningslinjer.

Søke om studieplass

Opptaksprøven er gyldig i ett år. Det vil si at du kan avlegge opptaksprøven inntil ett år før din planlagte studiestart. Du vil motta resultatet fra din opptaksprøve innen tre arbeidsdager, og ved bestått opptaksprøve vil vi sende deg søknadsdokumenter til skolen. For å sikre deg studieplass, må du fylle inn og sende søknaden innen 14 dager, samt akseptere skolens betingelser. Din studieplass vil være gyldig når påmeldingsavgiften på 30 000 kroner er registrert innbetalt på vår konto. Vi vil da kontakte deg med praktisk informasjon om studiestart og studentboliger.

Hvis du stryker på opptaksprøvene så må du vente ett år før du kan gjøre et nytt forsøk på å avlegge prøvene. Grunnen til dette er at opptaksprøvene ikke kun måler ferdigheter, men også din modenhet og egnethet til å kunne starte på en pilotutdanning.

Flymedisinsk undersøkelse

Skolen har et krav om norsk eller svensk EASA Klasse 1 medisinsk sertifikat.
Det finnes to alternativer for deg som skal ta flymedisinsk undersøkelse:

• Norges Flymedisinske Senter – www.nfms.no
• Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern – www.flymed.no

Vi oppfordrer alle våre søkere til å kontakte en av de to for å avtale time til den flymedisinske undersøkelsen, klasse 1 for kommersielle piloter i tide til studiestart.

Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen vil få refundert all innbetaling gjort til skolen i forbindelse med sin studieplass, også påmeldingsavgiften på 30 000 kroner.

Politiattest

Det er ikke krav til fremleggelse av politiattest for å starte på pilotutdanningen ved PFA. Du må derimot legge frem politiattest for å få adgangskort til flyplassene når du senere søker jobb i et flyselskap.

Les mer om vandelsattest hos Luftfartstilsynet.

Rusmidler

Som kommersielt ansatt pilot må du regne med jevnlige tester for alkohol og andre rusmidler. Det samme kan forekomme under utdannelsen. Er du ruset på jobb risikerer du som pilot å miste jobben og flysertifikatet ditt, bøter, samt fengsel i inntil 2 år.

Les mer om forskriften hos Luftfartstilsynet.