Snarvei til hovedinnholdet

PLANLAGT WIDERØE OG SAS SAMARBEID

 

 

Widerøe og SAS er begge store aktører i det skandinaviske flymarkedet, og begge selskaper har uttrykt intensjon om å få til et samarbeid med Pilot Flight Academy (PFA) om i fremtiden å opprette kadettprogrammer hvor studenter ved PFA får muligheten til ansettelse i et av selskapene direkte etter fullført utdanning hos oss og ansettelsesprosess hos Widerøe eller SAS.

Widerøe og SAS har pr i dag ikke indikert dato for oppstart, men så snart vi vet mer vil vi oppdatere våre nettsider med informasjon.

_______________________________________

Opptakskriterier

• Fullført og bestått videregående utdanning (studiekompetanse), ha bestått fagprøve eller ha fylt 23 år*
• Være minimum 18 år ved studiestart
• Være mellom 150 og 200 cm høy**
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha gyldig Flymedisinsk legeattest klasse 1 før oppstart av studiet

* Dersom søker ikke har fullført og bestått videregående utdanning/har studiekompetanse, må vedkommende være 23 år eller eldre i opptaksåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse.

** Hvis du er mellom 150-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være berettiget til å kunne anskaffe dette. Mer informasjon kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

Opptaksprøve

Opptaksprøven koster 500 kroner. Når dette er betalt får du tilsendt en lisenskode som du bruker til å logge deg inn for å gjennomføre opptaksprøven.

Slik går du frem:
Fyll in skjema her
*Ved å sende inn skjema bekrefter du å oppfylle alle opptakskriterier hos Pilot Flight Academy.