Snarvei til hovedinnholdet

WIDERØE OG SAS KADETTPROGRAM

 

 

I løpet av våren 2024 vil Widerøe og SAS til sammen ansette over 40 nye kadetter fra Pilot Flight Academy. Ved å søke studieplass nå, får du en unik mulighet til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning hos oss.

Hvordan blir jeg en del av kadettprogrammet?

Studenter som starter sin pilotutdanning hos oss høsten 2022 og i 2023 vil være aktuelle kandidater til Widerøe og SAS sine kadettprogrammer 2023. For å bli en del av programmet, må man fullføre den teoretiske delen av pilotutdanningen hos oss og delta i en utvelgelsesprosess utført av AAP Aviation (AAP) basert på Widerøe og SAS sine kriterier.

_______________________________________

Opptakskriterier

• Fullført videregående utdanning (studiekompetanse), ha bestått fagprøve eller ha fylt 23 år*
• Være mellom 18 og 33 år ved studiestart
• Være mellom 150 og 200 cm høy**
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha gyldig Flymedisinsk legeattest klasse 1 før oppstart av studiet

* Dersom søker ikke har fullført videregående utdanning/har studiekompetanse, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Skolens opptaksprøve er godkjent som realkompetansevurdering.

** Hvis du er mellom 150-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være berettiget til å kunne anskaffe dette. Mer informasjon kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

Opptaksprøve

Opptaksprøven koster 500 kroner. Når dette er betalt får du tilsendt en lisenskode som du bruker til å logge deg inn for å gjennomføre opptaksprøven.

Slik går du frem:
Fyll in skjema her
*Ved å sende inn skjema bekrefter du å oppfylle alle opptakskriterier hos Pilot Flight Academy.