Snarvei til hovedinnholdet

STIPENDPROGRAM

Pilot Flight Academy lanserer unikt stipendprogram
– Sponser pilotopplæring for studenter

Som en av de ledende flyskolene i Europa, lanserer Pilot Flight Academy (PFA) også i år sitt eget stipendprogram for fremtidige pilotstudenter. Stipendiaten vil få dekket skolepengene gjennom hele den 18 måneder lange fagskolen.

Flere prognoser indikerer at verden vil stå overfor en kritisk pilotmangel innen noen få år, og etterspørselen etter piloter fra flyselskaper vil derfor være enorm. Fremtidige piloter vil ha gode muligheter for både stabile jobber og attraktive vilkår.

Pilot Flight Academy ønsker å bidra til å løse pilotmangelen, og skolen tar nå initiativ til å gjøre pilotutdanningen tilgjengelig for enda flere gjennom tildeling av en gratis studieplass. Stipendprogrammet er ett av flere tiltak for å øke oppmerksomheten om pilotyrket. PFA har en internasjonal studentmasse, og stipendet er tilgjengelig for både norske og Europeiske søkere.

Med dette ønsker skolen å gjøre utdanningen mulig og attraktiv for enkeltpersoner som ellers ikke ville hatt økonomisk mulighet til å forfølge drømmen om å bli pilot, samt enkeltpersoner som gjennom sitt ekstraordinære samfunnsengasjement eller andre meritter har spesielt fortjent denne muligheten. Stipendene har en samlet verdi på 1 100 000 norske kroner og dekker alle semesteravgifter ved skolen.

Vi ønsker søkere med europeiske pass velkommen til å konkurrere om pilotstipendet, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

 

For å kunne bli vurdert for stipendet må man oppfylle følgende kriterier:

 • Bestå opptaksprøven til Pilot Flight Academy før søknadsfristen (1. august 2024).
 • Være 18 år ved studiestart og ikke fylle 34 år samme år.
 • Ha en høyde mellom 150-200 cm.
 • Ha fullført videregående utdanning.
 • Ha et gyldig europeisk pass.
 • Kunne oppfylle de medisinske kravene for å få en klasse 1 medisinsk sertifikat fra en flymedisinsk lege. Et norsk klasse 1 medisinsk sertifikat må innehas ved studiestart.
 • Oppfylle kravene for å få studentvisum for å starte flyfasen i utlandet.
 • Send en kort motivasjons-søknad (maks. 300 ord).
 • Send en kort selfie-video der du forklarer hvorfor du fortjener den gratis studieplassen (maks. 2 minutter, på engelsk).
 • Være aktiv på sosiale medier og være villig til å dokumentere og dele studieløpet.
 • Stipendmottakeren forventes å bo på Pilot Flight Academy sin campus.

 

Stipendet dekker kostnaden til skolepenger (1 100 000,- NOK) som inkluderer:

 • Teoretisk opplæring i Norge.
 • Reise til ekstern base.
 • Innkvartering på ekstern base.
 • Omtrent 5 måneders flyopplæring på ekstern base.
 • Reise tilbake til Norge fra ekstern base.
 • Omtrent 7 måneders flyopplæring i Norge.

 

Stipendiatene vil måtte dekke følgende kostnader:

 • PFA opptaksprøveavgift: 500 NOK.
 • Flymedisinsk undersøkelse (for tiden 9 600 NOK).
 • Teori eksamensavgift til Luftfartstilsynet (for tiden 13 x 850 NOK).
 • Gebyr til Luftfartstilsynet (sertifikatutstedelse, for tiden 6 110 NOK; pris for prøvekontrollant for Skill Test CPL/IR; se gjeldende priser på deres nettside).
 • Innkvartering på PFA Campus: 6 000 – 7 000 NOK per måned.
 • Eventuell ekstra opplæring ut over standard treningsprogram og i henhold til PFAs nåværende satser, hvis nødvendig.
 • Reisekostnader til medisinsk undersøkelse i Oslo.
 • Reisekostnader til og fra Torp, Sandefjord.
 • Levekostnader på ekstern base og i Norge.

 

Stipendmottakerne velges ut av en jury bestående av representanter fra skolens ledelse og studentrepresentant;

 • Karl Morten Rosenlund – Accountable Manager
 • Knut Knutzen – CTKI
 • Margot Bartelds – Head of Student Services, Marketing and Sales
 • Monica Fayad Nascimento – Content Creator & Marketing Specialist – AAP Aviation

Søknader sendes til scholarship@pilot.no innen 1. august 2024 kl. 23:59. Vennligst merk at PFA opptaksprøven må være bestått med godkjent resultat for at søknaden skal behandles. Den 15. august 2024 vil stipendmottakerne bli annonsert på pilot.no.

Familiemedlemmer (f. eks søsken, barn, barnebarn, ste-barn og ektefelle) til PFA-ansatte kan ikke søke stipend. PFA forbeholder seg retten til å bestemme hvilke kandidater som velges ut til å motta stipendet.