PRIS OG FINANSIERING

STUDIEUTGIFTER

Total pris på studiet er 930 000 kr, hvorav 30 000 kr betales ved beståtte opptaksprøver og påmelding. Resterende sum fordeles og betales før hvert semester. Ved avbrutt studie betaler man ikke for resterende studietid.
Hvert semester betaler man først del 1 av semesteravgiften på 10 000 kr. Når støtten fra Lånekassen er på konto betaler man resterende semesteravgift på 215 000 kr. Totalsummen på 930 000 kr inkluderer undervisning, teori- og flytimer, samt alt av utstyr man benytter gjennom studietiden. Studentene mottar uniform, iPad med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flyleksjoner. Eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse kommer i tillegg og koster ca NOK 40 000,-.

 

Tabell som viser totale utgifter for pilotutdanning ved Pilot Flight Academy på kr 970.500,-

 

 

LÅNEKASSEN
Pilot Flight Academy tilbyr et godkjent fagskolestudium som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
Beståtte opptaksprøver ved Pilot Flight Academy gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen.
For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge, er det vedtatt at studentene kan ta opp et ekstralån, som sammen med generelt studielån vil gi en total låneramme på inntil ca 850 000 kr over to studieår. Dette reduserer krav til egenkapital til ca 120 000 kr og muliggjør et pilotstudie for langt flere søkere, og gir en trygg ramme for belåningen til studieavgiften. Les mer om ordningen på Lånekassens hjemmesider, www.lanekassen.no.

 

Tabell som viser total støtte fra Lånekassen på kr 1.085.000,-

 

Bildet viser to stabler med mynter. Den ene viser studieutgifter, den andre viser lån til studieutgifter. Fremstillingen viser at man trenger 120.000,- i egenandel for å ta pilotutdanning ved Pilot Flight Academy.