PRIS OG FINANSIERING

STUDIEUTGIFTER

Total pris på studiet er 930 000 kr, hvorav 30 000 kr betales ved beståtte opptaksprøver og påmelding. Semesteravgiftene fordeles og betales før hvert semester. Ved avbrutt studie betaler man ikke for semester man ikke har startet på.
Studentene mottar uniform, iPad med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flyleksjoner. Eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse kommer i tillegg og koster ca 40 000 kr.

 

Tabell som viser totale utgifter for pilotutdanning ved Pilot Flight Academy på kr 970.500,-

 

LÅNEKASSEN
Pilot Flight Academy tilbyr en godkjent fagskoleutdanning som gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen. For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge får pilotstudenter et ekstralån. Grafen under viser hva du kan få fra Lånekassen, hvor totalt studielån utgjør ca 850 000 kr. Basisstøtte på ca 235 000 kr skal dekke bo- og leveutgifter. Du vil derfor trenge ca 120 000 kr i egenandel for å kunne betale studie.

 

 

Grafen under viser utgiftene til pilotstudie til venstre og finansiering til høyre.

Grafisk fremstilling av to stabler med mynter. Den ene viser studieutgifter, den andre viser lån til studieutgifter. Fremstillingen viser at man trenger 120.000,- i egenandel for å ta pilotutdanning ved Pilot Flight Academy.