PRIS OG FINANSIERING

PRIS OG FINANSIERING
Total pris på studiet er 890 000,-, hvorav 30 000,- betales ved beståtte opptaksprøver og påmelding.
Resterende sum deles opp i fire avdrag a 215 000, og betales forskuddsvis hvert semester.
Utgifter til eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse vil komme i tillegg, og dette beløper seg til ca NOK 35 000,-.
Man betaler per semester man starter opp på, og skulle man avbryte, så betales det ikke for resterende studietid. Totalsummen på 890 000 kr inkluderer alt av undervisning, teori- og flytimer, samt alt av utstyr man benytter gjennom studietiden. Studentene mottar uniformer, iPads, som fylles opp med teoribøker, samt flybagger med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flytimer.

 
LÅNEKASSEN
Pilot Flight Academy tilbyr et godkjent fagskolestudium som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
Det er ikke krav om generell studiekompetanse for å kunne søke om studielån. Beståtte opptaksprøver ved Pilot Flight Academy gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen. Kontakt oss for mer informasjon.
 
NY ORDNING FRA 2017
Fra august 2017 innføres en egen låneordning for norske studenter som tar en offentlig godkjent trafikkflygerutdanning i Norge. For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge, er det vedtatt en mulighet for studenter i slik utdanning til å ta opp et ekstralån til dekning av skolepenger på opptil 350 000 kroner per undervisningsår, i maksimalt to år, til sammen da 700 000 kr. Hvis vi legger til alminnelig studielån til livsopphold og dagens lån til skolepenger 126 000, kommer man da opp i en total studiestøtte på ca 1 060 000 kr over to studieår. Dette reduserer krav til egenkapital til ca 100 000 kr, muliggjør et pilotstudie for langt flere søkere, og gir en trygg ramme for belåningen til studieavgiften. Les mer om ordningen på Lånekassens hjemmesider.