PRIS OG FINANSIERING

PRIS OG FINANSIERING
Total pris på studiet er 890 000,-*, hvorav 30 000,- betales ved beståtte opptaksprøver og påmelding.
Resterende sum deles opp i fire avdrag a 215 000, og betales forskuddsvis hvert semester.
Utgifter til eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse vil komme i tillegg, og dette beløper seg til ca NOK 40 000,-.
Man betaler per semester man starter opp på, og skulle man avbryte, så betales det ikke for resterende studietid. Totalsummen på 890 000 kr inkluderer alt av undervisning, teori- og flytimer, samt alt av utstyr man benytter gjennom studietiden. Studentene mottar uniform, iPads, som fylles opp med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flytimer.

*Prisen på studiet økes fra og med 15. april 2018 til 930 000 kroner.
Søkere som har bestått opptak og meldt seg på til studiestart i august 2018, januar 2019, eller august 2019 innen 15. april i år, vil betale den gamle prisen på 890 000 kroner.
Prisreguleringen gjelder ikke for aktive studenter ved skolen, eller for de som allerede er påmeldt til studiestart i august 2018 eller januar 2019.

 
LÅNEKASSEN
Pilot Flight Academy tilbyr et godkjent fagskolestudium som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
Beståtte opptaksprøver ved Pilot Flight Academy gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen.
For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge, er det vedtatt en mulighet for studenter i slik utdanning til å ta opp et ekstralån til dekning av skolepenger, som sammen med generelt lån til skolepenger vil gi en total låneramme på inntil ca 848 000 kr over to studieår. Dette reduserer krav til egenkapital til ca 100 000 kr, muliggjør et pilotstudie for langt flere søkere, og gir en trygg ramme for belåningen til studieavgiften. Les mer om ordningen på Lånekassens hjemmesider, www.lanekassen.no.