PRIS OG FINANSIERING

PRIS OG FINANSIERING
Total pris på studiet er 930 000, hvorav 30 000,- betales ved beståtte opptaksprøver og påmelding.
Resterende sum deles opp i fire avdrag a 225 000, og betales forskuddsvis hvert semester.
Utgifter til eksamensavgifter, oppflyging og flymedisinsk undersøkelse vil komme i tillegg, og dette beløper seg til ca NOK 40 000,-.
Man betaler per semester man starter opp på, og skulle man avbryte, så betales det ikke for resterende studietid. Totalsummen på 930 000 kr inkluderer alt av undervisning, teori- og flytimer, samt alt av utstyr man benytter gjennom studietiden. Studentene mottar uniform, iPads, som fylles opp med teoribøker, samt flybag med pilotutstyr som benyttes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av flytimer.

 
LÅNEKASSEN
Pilot Flight Academy tilbyr et godkjent fagskolestudium som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
Beståtte opptaksprøver ved Pilot Flight Academy gir norske studenter rett til å søke støtte fra Lånekassen.
For å sikre rekruttering av framtidige piloter i Norge, er det vedtatt en mulighet for studenter i slik utdanning til å ta opp et ekstralån til dekning av skolepenger, som sammen med generelt lån til skolepenger vil gi en total låneramme på inntil ca 848 000 kr over to studieår. Dette reduserer krav til egenkapital til ca 125 000 kr, muliggjør et pilotstudie for langt flere søkere, og gir en trygg ramme for belåningen til studieavgiften. Les mer om ordningen på Lånekassens hjemmesider, www.lanekassen.no.