Snarvei til hovedinnholdet

PRISJUSTERING PÅ PILOTUTDANNING

Fra og med januar 2020 vil UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) inngå som en obligatorisk del av pilotutdanningen.

Vi tilbyr avansert UPRT som er et eget kurs for våre studenter med både teori og flygetrening der man trener på å håndtere flyet i en situasjon eller posisjon som ikke var forventet, og som er ligger utenfor normale operasjoner for flyging.

Grunnet disse endringene i pilotutdanning og generell prisstigning vil prisen på utdanningen justeres fra 15. desember 2019.

Meld deg på før 15. desember å få gammel pris

Alle som melder seg på studiet før 15. desember 2019 vil få gammel pris på 930 000 NOK. Dette gjelder for alle som melder seg opp til studiestart enten februar 2020, august 2020 eller september 2020.

For alle som melder seg på studiet etter 15. desember 2019 vil prisen være 970 000 NOK.

Les mer om opptak og ta vår opptaksprøve her slik at du rekker å melde deg på før 15. desember.