Snarvei til hovedinnholdet

PRISJUSTERING PÅ PILOTUTDANNING

Fra og med januar 2020 vil UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) inngå som en obligatorisk del av pilotutdanningen.

Vi tilbyr avansert UPRT som er et eget kurs for våre studenter med både teori og flygetrening der man trener på å håndtere flyet i en situasjon eller posisjon som ikke var forventet, og som er ligger utenfor normale operasjoner for flyging.

Grunnet disse endringene i pilotutdanning og generell prisstigning vil prisen på utdanningen justeres fra 15. desember 2019.