Snarvei til hovedinnholdet

HVEM ER DU?

Alle har en historie

Har du noen gang lurt på hvilke tanker og drømmer som ligger bak valget om en pilotutdanning? Historiene er mange, og alle har noe å fortelle, være seg det har vært en barndomsdrøm eller om man fant ut at dette var en interesse i voksen alder.

Vi ønsker fortelle dere litt om våre studenter, og hvem de er. Denne gangen skal dere få hilse på Sara Stokkedal Krohn, en ung jente fra Nord Norge med store ambisjoner for fremtiden!

 

Hvem er du og hvor kommer du fra?
Mitt navn er Sara Stokkedal Krohn og jeg kommer fra en liten by i Nord Norge som heter Narvik.

Hva er din historie? Hvorfor valgte du en pilotutdanning? 
Da vi kjørte til barnehagen da jeg var liten, samsvarte tidspunktet med morgenflyet til Widerøe. Jeg var alltid fascinert over at dette flyet – for kort tid siden – hadde boardet passasjerer i en by som normalt tok 6 timer å kjøre til. Senere utviklet denne fascinasjonen og entusiasmen seg til et mål for utdanningen og karrieren min.

Hva motiverte deg gjennom utdanningen?
Gjennom hele utdanningen har jeg gang på gang blitt påminnet på frihetsfølelses av å se verden fra lufta. Følelsen av å manøvrere en flymaskin overgår all annen form for mestringsfølelse. Lange dager med teori og lesing ble en liten pris å betale, når gevinsten var nettopp det.