STUDIEINFORMASJON

Internasjonal pilotutdanning ved Pilot Flight Academy er et toårig integrert fulltidsstudie, som kombinerer teori- og flyundervisning.

Hele utdanningen utføres i moderne fasiliteter ved vår skole på Oslo Lufthavn Sandefjord. Etter fullført studie vil du være kvalifisert til jobb som pilot i flyselskap. Teoriundervisningen avholdes på engelsk og i moderne klasserom med nye Smart Boards. Pilot Flight Academy har nye fly med moderne og avanserte instrumenter. Våre simulatorer er av topp kvalitet, en Boeing 737NG og en Cessna 172.

Skolen er åpen for våre studenter 24/7, og de benytter lokalene i helger så vel som ukedager. Vi har et livlig og sosialt studentmiljø ved skolen. På briefingrommet møtes studentene til praktisk planlegging av sine flyturer, men det er også et hovedkvarter for studentene og et sosialt rom med utsikt rett ut på rullebanen hvor vi trener og flyselskapene trafikkerer.
 

KURSPLAN
På Pilot Flight Academy deler vi treningen i to deler og veksler således mellom teori- og flyuker. I teoriukene tilbringer studentene sine dager på skolebenken, med seks klokketimer teoriundervisning hver dag. I flyukene dreier alt seg om praktisk trening og selve flygingen gjennomføres. Flygetreningen starter med trening på basisøvelser og fokuserer på landingstrening, før du som student skal få fly sin første soloflygning. Deretter skal det flys både solo og mange timer med flyinstruktør, etter hvert som du går gjennom flyprogrammets mange faser og avanserer til flermotorsfly og Boeing 737-simulator.

Vår internasjonale pilotutdanning består av mange timer med høykvalitets klasseromsundervisning på ATPL (A), den høyeste sertifiseringen for kommersielle piloter. Studentene vil trene på visuell- og instrumentflyging på enmotorsflyene, for så å avansere til instrumentflyging på skolens multi engine fly. Mot slutten av pilotutdanningen trenes studentene på flyging i Boeing 737-simulator, hvor de læres opp i og testes på krevende situasjoner og flyoperasjoner i et moderne rutefly på kursene «Jet Orientation Training og Multi Crew Cooperation».

Studiestart hver vår og høst.
 

FRA KADETT TIL AIRLINE-READY PILOT
Gjennom vårt toårige integrerte studieprogram, utvikler vi våre nye kadetter til airline-ready piloter. Dette gjøres i topp moderne fasiliteter, fly og simulatorer ved å utfordre de på innsats og holdninger fra første dag. Pilot Flight Academy har utviklet en kompetansebasert pilotutdanning, som inkluderer flygetrening i MCC-kurs (Multi Crew Cooperation) og JOC (Jet Orientation Course)i vår avanserte Boeing 737NG-simulator. Våre studenter trenes av piloter fra ulike flyselskap, noe som gir en profesjonell tilnærming til kommende yrkesliv. På Pilot Flight Academy bestreber vi å holde undervisningen så yrkesrettet som mulig. Vårt studieprogram inneholder alle elementer som inngår i en profesjonell pilots hverdag, nettopp for på best mulig måte å forberede våre studenter på denne.
 

SERTIFIKATER
Studenter som uteksamineres fra Pilot Flight Academy besitter et internasjonalt EASA CPL(A) IR ME pilotsertifikat med frozen ATPL(A). Dette EASA-sertifikatet er høyt rangert og akseptert blant alle land som et internasjonalt pilotsertifikat i toppsjiktet. Våre uteksaminerte pilotstudenter er kvalifisert til å starte som styrmann i ethvert flyselskap, til å fly over hele verden, samt å bli kaptein i flyselskap.