OPPTAK

OPPTAKSKRITERIER

• Være mellom 18 og 33 år ved studiestart
• Bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha generell studiekompetanse eller et fagbrev
• Være mellom 155 og 200 cm høy

* Hvis du er mellom 155-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

* Dersom søker ikke har fullført videregående utdanning, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Les mer om realkompetanse på www.kompetansenorge.no.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være berettiget til å kunne anskaffe dette. Mer informasjon kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

 

OPPTAKSPRØVE
Opptaksprøven er nettbasert og gjennomføres på engelsk. Den tar rundt tre timer og det er mulighet for pause mellom sekvensene. Opptaksprøven er utviklet for å kartlegge søkernes motivasjon, modenhet og egnethet til å kunne gjennomføre en pilotutdanning.

Søkerne blir testet i følgende emner:
• Matematikk
• Fysikk
• Simultankapasitet og læring (FAST-test)
• Personlighetstest
• Engelsk språk

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Candidate Handbook her.

 

GJENNOMFØRING OG KOSTNAD
Ved å kontakte oss får du tilgang til en lisenskode som du bruker for å logge deg på https://www.symbioticsltd.net/ADAPTOnline/ og gjennomføre opptaksprøven.
Slik går du frem:
• Send oss en henvendelse på e-post admission@pilot.no, legg ved et bilde av billedsiden i ditt pass.
Du vil da motta informasjon om hvordan du innbetaler gebyret på 500 kroner for opptaksprøve.
• Betal gebyret på 500 kroner (refunderes ikke)
• Motta lisenskode ved registrert betaling
• Bruk Candidate Handbook til forberedelse
• Avlegg testen innenfor 30 dager

Pilot Flight Academy behandler personlig informasjon i henhold til personvernloven og Luftfartstilsynets gjeldende retningslinjer.

 

SØKE OM STUDIEPLASS
Opptaksprøven er gyldig i ett år. Det vil si at du kan avlegge opptaksprøver inntil ett år før din planlagte studiestart.
Du vil motta resultatet fra din opptaksprøve innen tre arbeidsdager, og ved bestått opptaksprøve vil vi sende deg søknadsdokumenter til skolen.
For å sikre deg studieplass, må du fylle inn og sende søknaden innen 14 dager, samt akseptere skolens betingelser.
Din studieplass vil være gyldig når påmeldingsavgiften på 30 000 kroner er registrert innbetalt på vår konto. Vi vil da kontakte deg med praktisk informasjon om studiestart og studentboliger mv.

Hvis du stryker på opptaksprøvene så må du vente ett år før du kan gjøre et nytt forsøk på å avlegge prøvene. Grunnen til dette er at opptaksprøvene ikke kun måler ferdigheter, men også din modenhet og egnethet til å kunne starte på en pilotutdanning.

 

FLYMEDISINSK UNDERSØKELSE
Vi oppfordrer alle våre søkere til å kontakte Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern for å avtale en time til den flymedisinske undersøkelsen, klasse 1 for kommersielle piloter i tide til studiestart. Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen vil få refundert all innbetaling gjort til skolen i forbindelse med sin studieplass, også påmeldingsavgift på 30 000 kroner. Kontakt Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern, Oslo på 23 19 61 10. Du kan også bestille time på www.flymed.no.