OPPTAK

Opptakskriterier for pilotstudiene ved Pilot Flight Academy:
SØKEREN MÅ
-være mellom 18 og 33 år (Er du over 33 år kan vi tilby modulær utdanning, les mer her).
-Bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
-Bestå våre opptaksprøver
*Vi gjør oppmerksom på at ifølge nytt lovforslag inne, kan det fra høsten 2018 innføres krav om at dersom søker ikke har generell studiekompetanse, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Realkompetanse vil si annen bakgrunn enn generell studiekompetanse. Er du under 23 år og planlegger å starte pilotutdanning basert på realkompetanse, kan studiestarten nå 29.januar være siste mulighet, før etter fylte 23 år igjen.

For å søke på pilotstudier ved Pilot Flight Academy må disse kriteriene møtes og opptaksprøver må tas og bestås. Internasjonale studenter må i tillegg besitte gyldig studentvisum for Norge, eller være i stand til å skaffe dette. Mer informasjon rundt dette kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

OPPTAKSPRØVER
Opptaksprøver ved Pilot Flight Academy er nettbaserte og en del av ADAPT-systemet. Kandidaten må avlegge en komplett kombinasjon av følgende tester:
– Matematikk
– Fysikk
– Multi-tasking og læring (FAST-test)
– Personlighetstest
Det tar rundt tre timer å gjennomføre opptaksprøvene, og man kan ta pause mellom hver sekvens.

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Candidate Handbook her.
 
GJENNOMFØRING OG KOSTNAD
For å få tilgang til opptaksprøvene og lisenskode til å gjennomføre disse, må du kontakte Pilot Flight Academy på epost admission@pilot.no, og legge ved en fotokopi av ditt pass. Vi vil så sende deg betalingsinformasjon og en forberedende manual til opptaksprøvene. Det koster NOK 500,- å ta opptaksprøver, lisenskoden vil bli sendt til deg, så snart innbetaling er registrert.
Tilgang til opptaksprøvene får man ved å logge inn med tildelt lisenskode på:
https://www.symbioticsltd.net/ADAPTOnline/
Vi vil kontakte deg med ditt resultat, og ved passerte opptaksprøver, gis du muligheten til å sikre deg en studieplass til enten august eller januar, etter eget ønske. Opptaksprøven har gyldighet i ett år, både som bestått og ikke bestått.
 
RESULTATER
Etter å ha avlagt dine opptaksprøver, vil de bli evaluert fra skolens side. Du vil motta informasjon om ditt resultat innen tre arbeidsdager, med bekreftelse på om du har bestått opptaksprøvene eller ei. Om du har bestått opptaksprøvene, vil du få tilsendt søknadsdokumenter for så å kunne søke studieplass med oppstart i januar eller august, etter eget ønske. Om du ikke består opptaksprøvene, vil du få beskjed om dette.
 
SØKNAD
Ved beståtte opptaksprøver vil du bli gitt tilgang til å søke studieplass i 14 dager etter bekreftelse. For å sikre deg din studieplass, må du fylle inn og sende søknadsdokumentene, samt akseptere skolens betingelser. Din søknad og studieplass vil være gyldig når påmeldingsavgift på NOK 30 000,- er registrert innbetalt på Pilot Flight Academy’s konto, ref. anvisninger i søknadsdokumentene. Pilot Flight Academy vil da starte forberedelser til din studiestart og kontakte deg med mer praktisk informasjon.
 
FLYMEDISINSK UNDERSØKELSE
Vi oppfordrer alle våre søkere til å kontakte Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern for å avtale en time til den flymedisinske undersøkelsen, klasse 1 for kommersielle piloter i tide til studiestart. Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen vil få refundert all innbetaling gjort til skolen i forbindelse med sin studieplass, også påmeldingsavgift på NOK 30 000,-. Kontakt Luftfartstilsynets Flymedisinske Seksjon ved Blindern, Oslo på 23 19 61 10, du kan også bestille time på www.flymed.no.