OPPTAK

Opptakskriterier for pilotstudiene ved Pilot Flight Academy:
SØKEREN MÅ
-være mellom 18 og 33 år (Er du over 33 år kan vi tilby modulær utdanning, les mer her).
-Bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
-Være mellom 155 og 200 cm høy
-Bestå våre opptaksprøver
*Vi gjør oppmerksom på at ifølge nytt lovforslag inne, kan det fra høsten 2018 innføres krav om at dersom søker ikke har fullført videregående utdanning i form av studiekompetanse eller fagbrev, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Realkompetanse vil si annen bakgrunn enn fullført videregående utdanning.

For å søke på pilotstudier ved Pilot Flight Academy må disse kriteriene møtes og opptaksprøver må tas og bestås. Internasjonale studenter må i tillegg besitte gyldig studentvisum for Norge, eller være i stand til å skaffe dette. Mer informasjon rundt dette kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.
 
OPPTAKSPRØVER
Opptaksprøver ved Pilot Flight Academy er nettbaserte og en del av ADAPT-systemet. Kandidaten må avlegge en komplett kombinasjon av følgende tester:
– Matematikk
– Fysikk
– Multi-tasking og læring (FAST-test)
– Personlighetstest
Det er viktig å huske på at opptaksprøvene er utviklet for kandidatens skyld, for å kartlegge egenskaper og motivasjon i forhold til å kunne gjennomføre en pilotutdanning.
Det tar rundt tre timer å gjennomføre opptaksprøvene, og man kan ta pause mellom hver sekvens.

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Candidate Handbook her.
 
GJENNOMFØRING OG KOSTNAD
For å få tilgang til opptaksprøvene og lisenskode til å gjennomføre disse, må du kontakte Pilot Flight Academy på epost admission@pilot.no, og legge ved en fotokopi av ditt pass. Vi vil så sende deg betalingsinformasjon og en forberedende manual til opptaksprøvene. Vi tar et administrasjonsgebyr på NOK 500,- for å gjennomføre opptaksprøver. Dette refunderes ikke. Innlogging til opptaksprøver vil bli sendt til deg, når innbetaling er registrert på konto hos oss. Din innlogging er så gyldig i en måned, og du velger selv når du ønsker å avlegge å avlegge opptaksprøver, innenfor perioden.
Tilgang til opptaksprøvene får man ved å logge inn med tildelt lisenskode på:
https://www.symbioticsltd.net/ADAPTOnline/
Vi vil kontakte deg med ditt resultat, og ved passerte opptaksprøver, gis du muligheten til å sikre deg en studieplass til neste høst eller vår, etter eget ønske. Opptaksprøven har gyldighet i ett år, både som bestått og ikke bestått.

Pilot Flight Academy behandler personlig informasjon i henhold til personvernloven og Luftfartstilsynets gjeldende retningslinjer.
 
RESULTATER
Etter å ha avlagt dine opptaksprøver, vil de bli evaluert fra skolens side. Du vil motta informasjon om ditt resultat innen tre arbeidsdager, med bekreftelse på om du har bestått opptaksprøvene eller ei. Om du har bestått opptaksprøvene, vil du få tilsendt søknadsdokumenter for så å kunne søke studieplass med oppstart i vår eller høst, etter eget ønske. Om du ikke består opptaksprøvene, vil du få beskjed om dette.
 
SØKNAD
Ved beståtte opptaksprøver vil du bli gitt tilgang til å søke studieplass i 14 dager etter bekreftelse. For å sikre deg din studieplass, må du fylle inn og sende søknadsdokumentene, samt akseptere skolens betingelser. Din søknad og studieplass vil være gyldig når påmeldingsavgift på NOK 30 000,- er registrert innbetalt på Pilot Flight Academy’s konto, ref. anvisninger i søknadsdokumentene. Pilot Flight Academy vil da starte forberedelser til din studiestart og kontakte deg med mer praktisk informasjon.
 
FLYMEDISINSK UNDERSØKELSE
Vi oppfordrer alle våre søkere til å kontakte Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern for å avtale en time til den flymedisinske undersøkelsen, klasse 1 for kommersielle piloter i tide til studiestart. Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen vil få refundert all innbetaling gjort til skolen i forbindelse med sin studieplass, også påmeldingsavgift på NOK 30 000,-. Kontakt Luftfartstilsynets Flymedisinske Seksjon ved Blindern, Oslo på 23 19 61 10, du kan også bestille time på www.flymed.no.