OPPTAK

OPPTAKSKRITERIER

• Være mellom 18 og 33 år ved studiestart
• Bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
• Bestå våre opptaksprøver
• Ha generell studiekompetanse eller et fagbrev
• Være mellom 155 og 200 cm høy

* Hvis du er mellom 155-160 cm eller 190-200 cm må du møte på skolen for å prøvesitte skolens fly.

* Dersom søker ikke har fullført videregående utdanning, må han/hun fylle 23 år i oppstartsåret for å kunne ta opptak basert på realkompetanse. Les mer om realkompetanse på www.kompetansenorge.no.

Internasjonale studenter må ha gyldig studentvisum for Norge, eller være i stand til å skaffe dette. Mer informasjon rundt dette kan man finne på www.udi.no. Søkere gjøres oppmerksomme på at arbeidsgivere innen luftfart vil kreve en uttømmende politiattest ved ansettelse. Kontakt Luftfartstilsynet for spørsmål, www.luftfartstilsynet.no.

Med bestått opptaksprøve kan du søke på studieplass hos Pilot Flight Academy.

 

OPPTAKSPRØVE
Opptaksprøven er nettbasert og gjennomføres på engelsk. Den tar rundt tre timer og det er mulighet for pause mellom sekvensene. Opptaksprøven er utviklet for å kartlegge egenskapene og motivasjonen til kandidaten i forhold til å kunne gjennomføre en pilotutdanning. Kandidaten blir testet på følgende områder:
• Matematikk
• Fysikk
• Simultankapasitet og læring (FAST-test)
• Personlighetstest
• Engelsk språk

Om du ønsker å starte forberedelsene nå, kan du ta en titt på vår Candidate Handbook her.

 

GJENNOMFØRING OG KOSTNAD
Ved å kontakte oss får du tilgang til en lisenskode som du bruker for å logge deg på https://www.symbioticsltd.net/ADAPTOnline/ og ta opptaksprøven.
Slik går du frem:
• Send oss en henvendelse på e-post admission@pilot.no, legg ved et bilde av ditt pass
• Betal gebyret på 500 kr (refunderes ikke)
• Motta lisenskode ved registrert betaling
• Bruk Candidate Handbook til forberedelse
• Avlegg testen innenfor 1 måned

Pilot Flight Academy behandler personlig informasjon i henhold til personvernloven og Luftfartstilsynets gjeldende retningslinjer.

 

SØKE OM STUDIEPLASS
Opptaksprøven er gyldig i ett år, om den er bestått eller ikke bestått. Du vil motta resultatet innen 3 arbeidsdager, og ved bestått opptaksprøve vil vi sende deg søknadsdokumenter. For å sikre deg studieplass, må du fylle inn og sende søknaden innen 14 dager, samt akseptere skolens betingelser. Din studieplass vil være gyldig når påmeldingsavgiften på 30 000 kr er registrert innbetalt på konto. Vi vil da kontakte deg med praktisk informasjon.

 

FLYMEDISINSK UNDERSØKELSE
Vi oppfordrer alle våre søkere til å kontakte Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon ved Blindern for å avtale en time til den flymedisinske undersøkelsen, klasse 1 for kommersielle piloter i tide til studiestart. Kandidater som ikke består den flymedisinske undersøkelsen vil få refundert all innbetaling gjort til skolen i forbindelse med sin studieplass, også påmeldingsavgift på 30 000 kr. Kontakt Luftfartstilsynets Flymedisinske Seksjon ved Blindern, Oslo på 23 19 61 10, du kan også bestille time på www.flymed.no.