KARRIERE

Folk reiser stadig mer, og det er et økende behov for piloter. Uteksaminert fra Pilot Flight Academy, vil du ha alle de sertifikater som er nødvendig for å kunne søke jobb som pilot i flyselskap.

Behovet for piloter vil øke i kommende år. Vi reiser mer både arbeidsrelatert og som privatpersoner. Dette, sammen med en høy pensjonsrate blant piloter i trafikk, fører til mange nye arbeidsplasser for nyutdannede piloter både ute i verden, men også her i Skandinavia. Boeing og Airbus lanserer prognoser om et kommende behov for nye piloter som vil overstige 550 000 frem mot år 2035. Man ser allerede nå en pilotmangel i form av at flyselskap både i Europa og andre verdensdeler må kansellere avganger på grunn av nettopp mangel på tilgjengelige piloter. Flyselskap verden over skal ansette mange hundre piloter hvert år fremover, så tiden er absolutt inne for å starte på en pilotutdanning!

Som nyutdannet pilot starter du din yrkeskarriere som styrmann. Gjennom din karriere som pilot vil du kunne komme til å føre flere ulike flytyper, med hele verden som ditt arbeidsfelt. Etter hvert som du samler erfaring er det å stige i rangen til kapteinsgrad en naturlig utvikling. Kapteinen om bord har ansvaret for å lede besetningen og gjennomføre flygningen på en sikker og komfortabel måte for alle om bord.

Den integrerte pilotutdanningen på Pilot Flight Academy er anbefalt av flyselskap som SAS og Norwegian, og vi har tidligere studenter som i dag jobber i disse selskapene, på lik linje med flere andre flyselskap i Skandinavia, Europa og resten av verden. Den kompetansebaserte og jobbrelaterte utdanningen vi tilbyr her på skolen, utstyrer våre studenter med best mulig forberedelser når de skal søke jobb hos flyselskapene.

Å VÆRE PILOT
Det å være pilot er utfordrende og spennende, og krever at du kan ta avgjørelser både før, under og etter en flygning. Piloter må derfor være godt utdannet, både teoretisk og praktisk, på hva som venter dem i en arbeidshverdag.

Passasjerfly føres av to piloter: En kaptein og en styrmann. De samarbeider om oppgavene i cockpit under selve flygningen. Pilotene starter sitt arbeid rundt en time før flygningen starter. De skal planlegge selve ruten som skal flys, de skal evaluere været, kalkulere drivstoffbehov samt gjøre en vekt- og balanseberegning. Sammen med resten av besetningen om bord skal de også gjennomføre flere forberedende operasjoner før selve flygningen tar til.

Under flygningen deler kapteinen og styrmannen på oppgavene. I tillegg til å styre flyet må de navigere, lese sjekklister, motta klareringer fra lufttrafikktjenesten og informere passasjerer underveis i flygningen. Selve innflygingen til flyplass og landingen må også planlegges i god tid før flyet når sin destinasjon, og her må vekt, vær og annen flytrafikk også tas med i beregningen. Pilotene tar sine endelige beslutninger basert på informasjon de mottar fra flyplassen de skal lande på. En arbeidsdag kan bestå av flere flygninger, og pilotene veksler på oppgavene seg imellom.