FORBEREDELSER

Det er viktig at kandidatene tar seg tid til å forberede seg på opptaksprøvene som skal tas.

Ditt resultat vil bli registrert og evaluert av Pilot Flight Academy. Om du består opptaksprøvene vil avhenge av et samlet resultat for prøvene.

Eksempler på spørsmål og svar til opptaksprøvene finner du her. Legg merke til at hele opptaksprosessen vil foregå på engelsk, på samme måte som all undervisning i selve pilotstudiet.

Alle de testene i opptaksprøven går på tid, og vil telle ned fra du starter testen. Du kan fritt manøvrere mellom oppgavene innenfor hver test.

Vi anbefaler at det benyttes penn og papir ved siden av PC til utregninger, før svarene skrives inn i testen.

Har du spørsmål til opptaksprøvene, sjekk gjerne våre FAQ’s her, eller kontakt oss på post@pilot.no.