KREDITERING

Kreditering
Kreditering av sertifikater, rettigheter og FI-sertifikater avhenger av tidligere flygeerfaring.
Et individuelt treningsprogram basert på tabellen nedenfor vil bli sendt til Luftfartstilsynet for godkjenning. All flytrening mot CPL IR (A) ME vil foregå i en G1000 utstyrt DA40NG og / eller C172 FNPT / II, og DA42. Flytrening mot FI-sertifikat vil foregå i en DA40NG.
Kreditering av militære lisenser mot EASA er fra 08.04.2016 ikke lenger mulig.
 
CPL IR(A) ME
Opptakskrav:
1. ICAO sertifikater og rettigheter tilsvarende EASA CPL IR (A) ME
2. Gyldige sertifikater og rettigheter
3. Bestått teorieksamener for et ATPL (A)
4. Ha en god forståelse av det engelske språket, både muntlig og skriftlig
5. Bli informert om det norske Luftfartstilsynets krav om en skriftlig redegjørelse for god oppførsel ( «uttømmende politiattest»). Hvis det er noen tvil om dette, skal studenten kontakte Luftfartstilsynet for vurdering. Politiattesten skal ikke være mer enn 90 dager gammel på tidspunktet for oppflyvning
6. Ha minst 150 timer flygetid
7. Ha minst 100 timer flygetid som fartøysjef (PIC-timer logget mens du får instruksjon, teller ikke mot de 100 timene)
8. Ha gjennomført minst 50 timer navigasjonsflyging som fartøysjef
9. Har fullført en flyging på til sammen minst 300nm, hvor full stopp landinger på to andre flyplasser enn avgangsplassen skal forekomme
10. Ikke ha noen restriksjoner for nattflyging fra ikke-EASA land, eller har fullført VFR-Natt i henhold til PART-FCL
11. Har fullført Sikkerhet og Standardiseringsopplæring beskrevet i Operations Manual, som vil bli gitt av Pilot Flight Academy i løpet av kurset
12. Være minst 18 år før oppflyvning
 
Oppstartsdato
Etter individuell avtale
For å registrere deg, kontakt: stian@pilot.no
 
Kostnader og innhold
Avhengig av tidligere flyerfaring::
Crediting1

Nivå 1 – Pris: kr 85 000, –
Nivå 2 – Pris: kr 105 550, –
Nivå 3 – Pris: kr 139 800, –
Nivå 4 – Pris: kr 156 550, –
Nivå 5 – Pris: kr 173 300, –

Et reservasjonsgebyr på kr 5.000 er nødvendig, men vil likevel bli trukket fra kursets kostnad, og vil derfor ikke føre til noen ekstra kostnader. Ekstra kostnader for ferdighetsprøve og avgifter til Luftfartstilsynet er ikke inkludert.