BLI PILOT

NÅ ER DRØMMEN OPPNÅELIG
Med Lånekassens økte støtte til pilotutdanning i Norge, er drømmen om å fly blitt oppnåelig for langt flere. Sammen med et stadig voksende arbeidsmarked danner dette en trygg ramme rundt valget av en pilotkarriere. Her på Pilot Flight Academy jobber vi hver dag med å utdanne morgendagens piloter, ved hjelp av våre profesjonelle instruktører på både teori og flyging, samt topp moderne fly og simulatorer.

 

SLIK VIRKELIGGJØR DU DIN DRØM
For å ta pilotutdanning ved Pilot Flight Academy, må du bestå vår opptaksprøve. Sjekk våre opptakskrav og les mer om nettbasert opptaksprøve her. Med bestått opptaksprøve, kan du reservere studieplass hos oss. Vi vil så starte praktiske forberedelser frem mot oppstart av din pilotutdanning, og guide deg gjennom steg som flymedisinsk undersøkelse, søknad om studielån, eventuelt ønske om studenthybel og andre praktiske ting. Når du så møter til din første dag på Pilot Flight Academy, behandles du som pilot fra dag en.

 

PILOT FRA DAG ÉN
Alt som skjer i løpet av de to årene du er student hos oss, er gjennomsyret av én og samme ambisjon: Du skal bli en så profesjonell og dyktig pilot som overhodet mulig, og en foretrukket kandidat når du søker jobb. Ved å behandle studentene som piloter tilnærmer de seg faget med både entusiasme og alvor. Det å utvikle gode holdninger og respekt for faget, er nødvendig for å bli vurdert som «airline-ready» av de store flyselskapene. Sagt på en annen måte: At de mener du vil fungere som pilot fra dag én.

Start din karriere allerede i dag, gjør drøm til virkelighet, på Pilot Flight Academy!